رامكده | مرجع دانلود رامكده | مرجع دانلود .

رامكده | مرجع دانلود

رام اصلي انواع گوشي ,دانلود رايگان فايل فلش فارسي و رام ,دانلود همه نوع رام و فلش گوشي ,دانلود فايل هاي علوم انساني, ازمون هاي استخدامي, ازمون ارشد,حل مشكل اكانت گوگل سامسونگ ,حل مشكل اكانت گوگل لنوو,حل مشكل اكانت گوگل,حل مشكل اكانت گوگل تبلت و گوشي هاي بدون باكس وخاموشي,حل مشكل اكانت گوگل سامسونگ بدون باكس

راهنماي حل مشكل اكانت گوگل سامسونگ جديدترين مدل ها


برچسب: فايل فلش فارسي Samsung A5000 (رام فارسي Samsung A500F) بدون مشكل واي فاي، فايل فلش A500F، فايل A500F، A500F، فايل فلش فارسي A500F، رام A500F، رام رسمي A500F، رام فارسي A500F، فلش A500F، مشكل فلش A500F، فريمور A500F، فريمور فارسي A500F، A500F rom، A500F file flash، A500F firmware، حل مشكل اكانت گوگل J510G frp بدون باكس وخاموشي، J510G Custom Binary blocked by FRP Lock، J510G Custom Binary blocked by FRP، J510G frp lock، J510G frp unlock، J510G otg، J510G google account REMOVE، J510G google account bypass، J510G google account، J510G google lock، J510G Reset AFRP، J510G Reset FRP file، J510G Reset FRP، J510G fix otg، قفل گوگل J510G، مشكل قفل گوگل J510G، حل مشكل اكانت گوگل J510FN frp بدون باكس وخاموشي، J510FN Custom Binary blocked by FRP Lock، J510FN Custom Binary blocked by FRP، J510FN frp lock، J510FN frp unlock، J510FN otg، J510FN google account REMOVE، J510FN google account bypass، J510FN google account، J510FN google lock، J510FN Reset AFRP، J510FN Reset FRP file، J510FN Reset FRP، J510FN fix otg، قفل گوگل J510FN، حل مشكل اكانت گوگل A5108 frp بدون باكس وخاموشي، A5108 Custom Binary blocked by FRP Lock، A5108 Custom Binary blocked by FRP، A5108 frp lock، A5108 frp unlock، A5108 otg، A5108 google account REMOVE، A5108 google account bypass، A5108 google account، A5108 google lock، A5108 Reset AFRP، A5108 Reset FRP file، A5108 Reset FRP، قفل گوگل A5108، مشكل قفل گوگل A5108، فايل فلش رسمي و فارسي سامسونگG900T، فايل G900T، فايل فلش فارسي G900T، فايل فلش رسمي G900T، فارسي G900T، رام فارسي G900T، رام رسمي و فارسي G900T، فارسي رسمي G900T، فريمور فارسي G900T، منوي فارسي G900T، فارسي سازي G900T، گوگل G900T، حل مشكل اكانت گوگل N920P frp بدون باكس وخاموشي، N920P Custom Binary blocked by FRP Lock، N920P Custom Binary blocked by FRP، N920P frp lock، N920P frp unlock، N920P google account REMOVE، N920P google account bypass، N920P google account، N920P google lock، N920P Reset AFRP، N920P Reset FRP file، N920P Reset FRP، N920P fix otg، قفل گوگل N920P، مشكل قفل گوگل N920P، انلاك N920P، فايل فلش فارسي Samsung G920P حاوي اندرويد 6.0.1، فارسي G920P، فارسي سازي G920P، منوي فارسي G920P، فايل فلش فارسي G920P، رام فارسي G920P، رام رسمي و فارسي G920P، رام فارسي G920P اندرويد 6، فايل فلش فارسي G920P اندرويد 6، فريمور فارسي G920P، G920P farsi، G920P farsi firmware، حل مشكل اكانت گوگل G928F frp بدون باكس وخاموشي، G928F Custom Binary blocked by FRP Lock، G928F Custom Binary blocked by FRP، G928F frp lock، G928F frp unlock، G928F otg، G928F google account REMOVE، G928F google account bypass، G928F google account، G928F google lock، G928F Reset AFRP، G928F Reset FRP file، G928F Reset FRP، مشكلG928F، مشكل قفل گوگل G928F، حل مشكل اكانت گوگل G925T frp بدون باكس وخاموشي، G925T Custom Binary blocked by FRP Lock، G925T Custom Binary blocked by FRP، G925T frp lock، G925T frp unlock، G925T otg، G925T google account REMOVE، G925T google account bypass، G925T google account، G925T google lock، G925T Reset FRP، G925T Reset FRP file، قفل گوگل G925T، مشكل قفل گوگل G925T، انلاك G925T، فايل فلش فارسي Samsung A5108 اندرويد 5.1.1، فارسي A5108، فارسي سازي A5108، فايل فلش فارسي A5108، رام فارسي A5108، رام رسمي و فارسي A5108، فريمور فارسي A5108، منوي فارسي A5108، رام اورجينال فارسي A5108، ريكاوري كاستوم A5108، رام كوك شده فارسي A5108، A5108 twrp، A5108 recovery twrp، A5108 recovery custom، A5108 firmware farsi، حل مشكل اكانت گوگل J5108 frp بدون باكس وخاموشي، J5108 Custom Binary blocked by FRP Lock، J5108 Custom Binary blocked by FRP، J5108 frp lock، J5108 frp unlock، J5108 google account REMOVE، J5108 google account bypass، J5108 google account، J5108 google lock، J5108 Reset FRP، J5108 Reset FRP file، قفل گوگل J5108، مشكل قفل گوگل J5108، اكانت گوگل J5108، فايل فلش فارسي Samsung G928T حاوي اندرويد 6.0.1، فارسي G928T، فايل فلش فارسي G928T، منوي فارسي G928T، اموزش فارسي سازي G928T، رام G928T، رام فارسي G928T، رام رسمي و فارسي G928T، فايل فلش فارسي و رسمي G928T، مشكل G928T، فارسي نشدن G928T، G920P file flash farsi، فايل فلش فارسي J5008 قابل رايت از طريق ادين، فارسي J5008، فارسي سازي J5008، فايل فلش فارسي J5008، رام فارسي J5008، رام رسمي و فارسي J5008، فريمور فارسي J5008، منوي فارسي J5008، رام اورجينال فارسي J5008، ريكاوري كاستوم J5008، رام كوك شده فارسي J5008، J5008 recovery custom، J5008 firmware farsi، J5008 firmware iran، J5008 rom farsi، J5008 file flash farsi، حل مشكل اكانت گوگل G570FD بدون نياز به باكس و خاموشي، G570FD Custom Binary blocked by FRP Lock، G570FD Custom Binary blocked by FRP، G570FD frp lock، G570FD frp unlock، G570FD otg، G570FD google account REMOVE، G570FD google account bypass، G570FD google account، G570FD google lock، G570FD Reset FRP، G570FD Reset FRP file، قفل گوگل G570FD، مشكل قفل گوگل G570FD، حل مشكل اكانت گوگل G570F بدون باكس و خاموشي، G570F Custom Binary blocked by FRP Lock، G570F Custom Binary blocked by FRP، G570F frp lock، G570F frp unlock، G570F otg، G570F google account REMOVE، G570F google account bypass، G570F google account، G570F google lock، G570F Reset FRP، G570F Reset FRP file، قفل گوگل G570F، مشكل قفل گوگل G570F، اكانت گوگل G570F، حل مشكل اكانت گوگل G610F بدون باكس و خاموشي، G610F Custom Binary blocked by FRP Lock، G610F Custom Binary blocked by FRP، G610F frp lock، G610F frp unlock، G610F otg، G610F google account REMOVE، G610F google account bypass، G610F google account، G610F google lock، G610F Reset FRP، G610F Reset FRP file، قفل گوگل G610F، مشكل قفل گوگل G610F، اكانت گوگل G610F، حل مشكل اكانت گوگل G610FD بدون نياز به باكس و خاموشي، G610FD Custom Binary blocked by FRP Lock، G610FD Custom Binary blocked by FRP، G610FD frp lock، G610FD frp unlock، G610FD otg، G610FD google account REMOVE، G610FD google account bypass، G610FD google account، G610FD google lock، G610FD Reset FRP، G610FD Reset FRP file، قفل گوگل G610FD، مشكل قفل گوگل G610FD، حل مشكل اكانت گوگل G610FZ بدون باكس و خاموشي، G610FZ Custom Binary blocked by FRP Lock، G610FZ Custom Binary blocked by FRP، G610FZ frp lock، G610FZ frp unlock، G610FZ otg، G610FZ google account REMOVE، G610FZ google account bypass، G610FZ google account، G610FZ google lock، G610FZ Reset FRP، G610FZ Reset FRP file، قفل گوگل G610FZ، مشكل قفل گوگل G610FZ، حل مشكل اكانت گوگل C7000 بدون باكس و خاموشي، C7000 Custom Binary blocked by FRP Lock، C7000 Custom Binary blocked by FRP، C7000 frp lock، C7000 frp unlock، C7000 otg، C7000 google account REMOVE، C7000 google account bypass، C7000 google account، C7000 google lock، C7000 Reset FRP، C7000 Reset FRP file، قفل گوگل C7000، مشكل قفل گوگل C7000، اكانت گوگل C7000، حل مشكل اكانت گوگل C5000 بدون باكس و خاموشي، C5000 Custom Binary blocked by FRP Lock، C5000 Custom Binary blocked by FRP، C5000 frp lock، C5000 frp unlock، C5000 otg، C5000 google account REMOVE، C5000 google account bypass، C5000 google account، C5000 google lock، C5000 Reset FRP، C5000 Reset FRP file، قفل گوگل C5000، مشكل قفل گوگل C5000، انلاك C5000، حل مشكل اكانت گوگل G610Y بدون باكس و خاموشي، G610Y Custom Binary blocked by FRP Lock، G610Y Custom Binary blocked by FRP، G610Y frp lock، G610Y frp unlock، G610Y otg، G610Y google account REMOVE، G610Y google account bypass، G610Y google account، G610Y google lock، G610Y Reset FRP، G610Y Reset FRP file، مشكل قفل گوگل G610Y، اكانت گوگل G610Y، مشكل واي فاي A500F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۷:۳۸ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

طرز حل مشكل اكانت گوگل J500H frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل J500H frp بدون باكس وخاموشي , J500H Custom Binary blocked by FRP Lock , J500H Custom Binary blocked by FRP , J500H frp lock , J500H frp unlock , J500H otg , J500H google account REMOVE , J500H google account bypass , J500H google account , J500H google lock , J500H Reset FRP , J500H Reset FRP file , J500H Reset FRP , J500H fix otg , مشكل J500H , ارم J500H , هنگ روي ارم J500H , ارور J500H

 دسته: سامسونگ |Samsung

فرمت فايل: rar


حجم فايل: 200 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy J5 J500H/DS google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

%100 تست شده وبدون مشكل خاموشي
 

در اندرويد 5.1.1 (اندرويد 6 نياز به دانگريد خواهد بودكه اموزش ان در فايل موجود است)

 
 

حل مشكل اكانت گوگل J500H frp بدون باكس وخاموشي

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy J5 J500H/DS در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy J5 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل J500H/DSهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.

 


 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .
برچسب: حل مشكل اكانت گوگل J500H frp بدون باكس وخاموشي، J500H Custom Binary blocked by FRP Lock، J500H Custom Binary blocked by FRP، J500H frp lock، J500H frp unlock، J500H otg، J500H google account REMOVE، J500H google account bypass، J500H google account، J500H google lock، J500H Reset FRP، J500H Reset FRP file، J500H fix otg، مشكل J500H، ارم J500H، هنگ روي ارم J500H، FRP، Galaxy J5 Reset FRP file، Galaxy J5 Reset FRP، Galaxy J5 fix otg، مشكل Galaxy J5، ارم Galaxy J5، هنگ روي ارم Galaxy J5، ارور Galaxy J5، لوگو Galaxy J5، هنگ روي لوگو Galaxy J5، بالا نيامدن Galaxy J5، قفل Galaxy J5، قفل گوگل Galaxy J5، مشكل قفل گوگل Galaxy J5، انلاك Galaxy J5، اكانت گوگل Galaxy J5، مشكل اكانت گوگل Galaxy J5، اكانت جيميل Galaxy J5، جيميل Galaxy J5، حدف جيميل Galaxy J5، حذف اكانت جيميل Galaxy J5، فايل حل مشكل Galaxy J5 frp، J500H/DS Custom Binary blocked by FRP Lock، J500H/DS Custom Binary blocked by FRP، J500H/DS frp lock، J500H/DS frp unlock، J500H/DS otg، J500H/DS google account REMOVE، J500H/DS google account bypass، J500H/DS google account، J500H/DS google lock، J500H/DS Reset FRP، J500H/DS Reset FRP file، J500H/DS fix otg، مشكل J500H/DS، ارم J500H/DS، هنگ روي ارم J500H/DS، ارور J500H/DS، لوگو J500H/DS، هنگ روي لوگو J500H/DS، بالا نيامدن J500H/DS، قفل J500H/DS، قفل گوگل J500H/DS، مشكل قفل گوگل J500H/DS، انلاك J500H/DS، اكانت گوگل J500H/DS، مشكل اكانت گوگل J500H/DS ارور J500H،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۲۴:۵۹ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

دانلود طرز حل مشكل اكانت گوگل J500FN Frp بدون باكس

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل J500FN Frp بدون باكس , J500FN Custom Binary blocked by FRP Lock , J500FN Custom Binary blocked by FRP , J500FN frp lock , J500FN frp unlock , J500FN otg , J500FN google account REMOVE , J500FN google account bypass , J500FN google account , J500FN google lock , J500FN Reset FRP , J500FN Reset FRP file , J500FN Reset FRP , J500FN fix otg , مشكل J500FN , ارم J500FN , هنگ روي ارم J500F

 دسته: سامسونگ |Samsung

فرمت فايل: rar


حجم فايل: 196 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

 

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy J5 J500FN/DS google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

در اندرويد 5.1.1 (اندرويد 6 نياز به دانگريد خواهد بود)

 

حل مشكل اكانت گوگل J500FN Frp بدون باكس

 

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy J5 J500FN/DS در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy J5 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل J500FN/DSهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.

حذف اكانت جيميل Galaxy J5

,فايل حل مشكل Galaxy J5  frp,J500FN/DS Custom Binary blocked by FRP Lock,J500FN/DS Custom Binary blocked by FRP
,J500FN/DS frp lock,J500FN/DS frp unlock,J500FN/DS otg,J500FN/DS google account REMOVE,J500FN/DS google account bypass
,J500FN/DS google account,J500FN/DS google lock,J500FN/DS Reset FRP,J500FN/DS Reset FRP file,J500FN/DS Reset FRP,J500FN/DS fix otg
,مشكل J500FN/DS ,ارم J500FN/DS,هنگ روي ارم J500FN/DS,ارور J500FN/DS,لوگو J500FN/DS,هنگ روي لوگو J500FN/DS,بالا نيامدن J500FN/DS,قفل J500FN/DS
,قفل گوگل J500FN/DS ,مشكل قفل گوگل J500FN/DS,انلاك J500FN/DS ,اكانت گوگل J500FN/DS ,مشكل اكانت گوگل J500FN/DS ,اكانت جيميل J500FN/DS
,جيميل J500FN/DS,حدف جيميل J500FN/DS,حذف اكانت جيميل J500FN/DS,فايل حل مشكل J500FN/DS  frp,SM-J500FN Custom Binary blocked by FRP Lock
,SM-J500FN Custom Binary blocked by FRP,SM-J500FN frp lock,SM-J500FN frp unlock,SM-J500FN otg,SM-J500FN google account REMOVE
,SM-J500FN google account bypass,SM-J500FN google account,SM-J500FN google lock,SM-J500FN Reset FRP,SM-J500FN Reset FRP file
,SM-J500FN Reset FRP,SM-J500FN fix otg ,مشكل SM-J500FN ,ارم SM-J700,هنگ روي ارم SM-J500FN,ارور SM-J500FN,لوگو SM-J500FN
,هنگ روي لوگو SM-J500FN,بالا نيامدن SM-J500FN,قفل SM-J500FN ,قفل گوگل SM-J500FN ,مشكل قفل گوگل SM-J500FN,انلاك SM-J500FN ,اكانت گوگل SM-J500FN
,مشكل اكانت گوگل SM-J500FN ,اكانت جيميل SM-J500FN,جيميل SM-J500FN,حدف جيميل SM-J500FN,حذف اكانت جيميل SM-J500FN,فايل حل مشكل SM-J500FN  frp

 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .برچسب: حل مشكل اكانت گوگل J500FN Frp بدون باكس، J500FN Custom Binary blocked by FRP Lock، J500FN Custom Binary blocked by FRP، J500FN frp lock، J500FN frp unlock، J500FN otg، J500FN google account REMOVE، J500FN google account bypass، J500FN google account، J500FN google lock، J500FN Reset FRP، J500FN Reset FRP file، J500FN fix otg، مشكل J500FN، ارم J500FN، هنگ روي ارم J500F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۳۳:۰۶ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

طرز حل مشكل اكانت گوگل J700F/DD frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل J700F/DD frp بدون باكس وخاموشي , J700FDD Custom Binary blocked by FRP Lock , J700FDD Custom Binary blocked by FRP , J700FDD frp lock , J700FDD frp unlock , J700FDD otg , J700FDD google account REMOVE , J700FDD google account bypass , J700FDD google account , J700FDD google lock , J700FDD Reset FRP , J700FDD Reset FRP file , J700FDD Reset FRP , J700FDD fix otg , مشكل J700FDD , ارم J700FDD

 
  دسته: سامسونگ 


فرمت فايل: rar


حجم فايل: 203 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

 

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy J7 J700F/DD google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

%100 تست شده وبدون مشكل خاموشي
 
روي اندرويد 5 (اندرويد 6 نيازمند دانگريد خواهد بود)
 
 

حل مشكل اكانت گوگل J700F/DD frp بدون باكس وخاموشي

 
اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy J7 J700F/DD در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy J7 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل J700F/DDهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.

 

 

 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

برچسب: حل مشكل اكانت گوگل J700F/DD frp بدون باكس وخاموشي، J700FDD Custom Binary blocked by FRP Lock، J700FDD Custom Binary blocked by FRP، J700FDD frp lock، J700FDD frp unlock، J700FDD otg، J700FDD google account REMOVE، J700FDD google account bypass، J700FDD google account، J700FDD google lock، J700FDD Reset FRP، J700FDD Reset FRP file، J700FDD fix otg، مشكل J700FDD، ، J700F/DD Reset FRP، J700F/DD Reset FRP file، J700F/DD fix otg، مشكل J700F/DD، ارم J700F/DD، هنگ روي ارم J700F/DD، ارور J700F/DD، لوگو J700F/DD، هنگ روي لوگو J700F/DD، بالا نيامدن J700F/DD، قفل J700F/DD، قفل گوگل J700F/DD، مشكل قفل گوگل J700F/DD، انلاك J700F/DD، اكانت گوگل J700F/DD، مشكل اكانت گوگل J700F/DD، اكانت جيميل J700F/DD، جيميل J700F/DD، حدف جيميل J700F/DD، حذف اكانت جيميل J700F/DD، فايل حل مشكل J700F/DD frp ارم J700FDD،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۳:۳۸ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

دانلود طرز حل مشكل اكانت گوگل G935F frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل G935F frp بدون باكس وخاموشي , G935F Custom Binary blocked by FRP Lock , G935F Custom Binary blocked by FRP , G935F frp lock , G935F frp unlock , G935F otg , G935F google account REMOVE , G935F google account bypass , G935F google account , G935F google lock , G935F Reset FRP , G935F Reset FRP file , G935F Reset FRP , G935F fix otg , مشكل G935F , ارم G935F , هنگ روي ارم G935F , ارور G935F

 دسته: سامسونگ |Samsung


فرمت فايل: rar


حجم فايل: 357 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

 

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy S7 Edge G935F google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

بدون نياز به رايت فايل هاي SBOOT كه به هيچ عنوان جواب نمي دهد

بدون نياز به برنامهSideSyncكه اصلا در اين مدل كارايي ندارد (حتي با رايت SBOOT)

بدون نياز به باكس (هيچ يك از باكس ها ساپورت نميكند) وساپورت نكردن OTG

در اندرويد 6.0 بدون نياز به فيلم هاي اموزشي نا كار امد

5 روش مختلف و اپديت شده حذف اكانت
 
----------------------------
 
فريب سايت هايي كه اين اموزش رو به قيمت ارزان تر مي فروشند نخوريد
 
اين سايت ها اموزش هاي قبلي ما رو كپي و به قيمت ارزان تر اقدام به فروش كردند
 
كه خوش بختانه روش هاي قبلي ديگر روي اين مدل ها جواب نمي دهد به همين
 
دليل ما روش هاي قبلي رو نسب به مدل هاي جديد اپديت  كرديم و قرار داه ايم
---------------------------------------------

اين مدل يعني SAMSUNG G935F Galaxy S7 Edge  بعد از فلش و يا وايپ با مشكل Fro ON و گير كردن در اكانت گوگل مواجه مي شود. راه كار هاي زيادي براي حل اين مشكل در نت وجود دارد كه هيچ كدام روي اين مدل جوابگو نيست ونخواهد بود. راه كار هايي شمامل 
1- Reset Frp  توسط باكس ها = كه تا به الان هيچ باكسي توانايي ريست FRP اين مدل رو ندارد.
2- حدف توسط OTG = كه اين روش هم روي اين مدل جوابگو نيست و نخواهد بود.
3- حدف توسط برنامه Side Sync = كه اين روش هم مانند روش هاي بالا در هيچ نسخه اي روي اين مدل جواب نمي دهد.
4- حدف توسط رايت فايل SBOOT =در نت چندين ورژن از فايل هاي sboot وجود دارد كه با رايت هر يك از انها مشكل رفع نمي شود و نخواهد شد.
در كلام اخر تا به اين لحظه يعني 2016/04/28  ساعت 30 : 22هيچ سايت ايراني ويا خارجي  اموزشي در مورد حل اين مشكل قرار نداده و همگي منتظر اپديت جديد ساپورتر هاي باكس ها هستند . سايت فايل فروش مفتخر است روشي 1000% عملي -بدون هيچ ريسك و يا رايت فايلي -بدون خاموشي .پريدن سريال و بيس باند و هنگ روي ارم  ارئه كند.
به اين نكته توجه داشته باشيد براي اولين بار 5 روش مختلف جهت حدف  اكانت گوگل اين مدل رو  قرار داديم وپس از پرداخت مبلغ هر 5 روش در دسترس شما خواهد بود
 
G935F/DS Custom Binary blocked by FRP Lock,G935F/DS Custom Binary blocked by FRP,G935F/DS frp lock,G935F/DS frp unlock,G935F/DS otg

 


پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

برچسب: حل مشكل اكانت گوگل G935F frp بدون باكس وخاموشي، G935F Custom Binary blocked by FRP Lock، G935F Custom Binary blocked by FRP، G935F frp lock، G935F frp unlock، G935F otg، G935F google account REMOVE، G935F google account bypass، G935F google account، G935F google lock، G935F Reset FRP، G935F Reset FRP file، G935F fix otg، مشكل G935F، ارم G935F، ، G935F/DS google account REMOVE، G935F/DS google account bypass، G935F/DS google account، G935F/DS google lock، G935F/DS Reset FRP، G935F/DS Reset FRP file، G935F/DS fix otg، مشكل G935F/DS، ارم G935F/DS، هنگ روي ارم G935F/DS، ارور G935F/DS، لوگو G935F/DS، هنگ روي لوگو G935F/DS، بالا نيامدن G935F/DS، قفل G935F/DS، قفل گوگل G935F/DS، مشكل قفل گوگل G935F/DS، انلاك G935F/DS، اكانت گوگل G935F/DS، مشكل اكانت گوگل G935F/DS، اكانت جيميل G935F/DS، جيميل G935F/DS، حدف جيميل G935F/DS، حذف اكانت جيميل G935F/DS، فايل حل مشكل G935F/DS frp، Galaxy S7 Edge Custom Binary blocked by FRP Lock، Galaxy S7 Edge Custom Binary blocked by FRP، Galaxy S7 Edge frp lock، Galaxy S7 Edge frp unlock، Galaxy S7 Edge otg، Galaxy S7 Edge google account REMOVE، Galaxy S7 Edge google account bypass، Galaxy S7 Edge google account، Galaxy S7 Edge google lock، Galaxy S7 Edge Reset FRP، Galaxy S7 Edge Reset FRP file، Galaxy S7 Edge fix otg، مشكل Galaxy S7 Edge، ارم Galaxy S7 Edge، هنگ روي ارم Galaxy S7 Edge، ارور Galaxy S7 Edge، لوگو Galaxy S7 Edge، هنگ روي لوگو Galaxy S7 Edge، بالا نيامدن Galaxy S7 Edge، قفل Galaxy S7 Edge، قفل گوگل Galaxy S7 Edge، مشكل قفل گوگل Galaxy S7 Edge، انلاك Galaxy S7 Edge، اكانت گوگل Galaxy S7 Edge، مشكل اكانت گوگل Galaxy S7 Edge، اكانت جيميل Galaxy S7 Edge، جيميل Galaxy S7 Edge، حدف جيميل Galaxy S7 Edge، حذف اكانت جيميل Galaxy S7 Edge، فايل حل مشكل Galaxy S7 Edge frp، هنگ روي ارم G935F، ارور G935F، لوگو G935F، هنگ روي لوگو G935F، بالا نيامدن G935F، قفل G935F، قفل گوگل G935F، مشكل قفل گوگل G935F، انلاك G935F، اكانت گوگل G935F، مشكل اكانت گوگل G935F، اكانت جيميل G935F، جيميل G935F، حدف جيميل G935F، حذف اكانت جيميل G935F، فايل حل مشكل G935F frp، SM-G935F Custom Binary blocked by FRP Lock، SM-G935F Custom Binary blocked by FRP، SM-G935F frp lock، SM-G935F frp unlock، SM-G935F otg، SM-G935F google account REMOVE، SM-G935F google account bypass، SM-G935F google account، SM-G935F google lock، SM-G935F Reset FRP، SM-G935F Reset FRP file، SM-G935F fix otg، مشكل SM-G935F، هنگ روي ارم SM-G935F، ارور SM-G935F، لوگو SM-G935F، هنگ روي لوگو SM-G935F، بالا نيامدن SM-G935F، قفل SM-G935F، قفل گوگل SM-G935F، مشكل قفل گوگل SM-G935F، انلاك SM-G935F، اكانت گوگل SM-G935F، مشكل اكانت گوگل SM-G935F، اكانت جيميل SM-G935F، جيميل SM-G935F، حدف جيميل SM-G935F، حذف اكانت جيميل SM-G935F، فايل حل مشكل SM-G935F frp هنگ روي ارم G935F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۱:۰۷ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

دانلود طرز حل مشكل اكانت گوگل A710F frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل A710F frp بدون باكس وخاموشي , A710F Custom Binary blocked by FRP Lock , A710F Custom Binary blocked by FRP , A710F frp lock , A710F frp unlock , A710F otg , A710F google account REMOVE , A710F google account bypass , A710F google account , A710F google lock , A710F Reset FRP , A710F Reset FRP file , A710F Reset FRP , A710F fix otg , مشكل A710F , ارم A710F , هنگ روي ارم A710F , ارور A710F

 دسته: سامسونگ |Samsung

 

فرمت فايل: rar


حجم فايل: 207 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

 

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy A7 2016 A710F google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

 بدون نياز به فيلم هاي اموزشي نا كار امد

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

%100 تست شده وبدون مشكل خاموشي
 

در اندرويد 5.1.1 (اندرويد 6 نياز به دانگريد خواهد بود)

 
 

حل مشكل اكانت گوگل A710F frp بدون باكس وخاموشي

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy A7 2016 A710F در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy A7 2016 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل SM-A710Fهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.

جيميل SM-A710F
حدف جيميل SM-A710F
حذف اكانت جيميل SM-A710F
فايل حل مشكل SM-A710F  frp
Galaxy A7 2016 Custom Binary blocked by FRP Lock
Galaxy A7 2016 Custom Binary blocked by FRP
Galaxy A7 2016 frp lock
Galaxy A7 2016 frp unlock
Galaxy A7 2016 otg
Galaxy A7 2016 google account REMOVE
Galaxy A7 2016 google account bypass
Galaxy A7 2016 google account
Galaxy A7 2016 google lock
Galaxy A7 2016 Reset FRP
Galaxy A7 2016 Reset FRP file
Galaxy A7 2016 Reset FRP
Galaxy A7 2016 fix otg 
مشكل Galaxy A7 2016 
ارم Galaxy A7 2016
هنگ روي ارم Galaxy A7 2016
ارور Galaxy A7 2016
لوگو Galaxy A7 2016
هنگ روي لوگو Galaxy A7 2016
بالا نيامدن Galaxy A7 2016
قفل Galaxy A7 2016 
قفل گوگل Galaxy A7 2016 
مشكل قفل گوگل Galaxy A7 2016
انلاك Galaxy A7 2016
اكانت گوگل Galaxy A7 2016 
مشكل اكانت گوگل Galaxy A7 2016 
اكانت جيميل Galaxy A7 2016
جيميل Galaxy A7 2016
حدف جيميل Galaxy A7 2016
حذف اكانت جيميل Galaxy A7 2016
فايل حل مشكل Galaxy A7 2016  frp
 
 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

برچسب: حل مشكل اكانت گوگل A710F frp بدون باكس وخاموشي، A710F Custom Binary blocked by FRP Lock، A710F Custom Binary blocked by FRP، A710F frp lock، A710F frp unlock، A710F otg، A710F google account REMOVE، A710F google account bypass، A710F google account، A710F google lock، A710F Reset FRP، A710F Reset FRP file، A710F fix otg، مشكل A710F، ارم A7حل مشكل اكانت گوگل A710F frp بدون باكس وخاموشي، ارم A710F، هنگ روي ارم A710F، ارور A710F10F، ارور A710F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۲۱:۴۰ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

طرز حل مشكل اكانت گوگل A510F frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل A510F frp بدون باكس وخاموشي , A510F Custom Binary blocked by FRP Lock , A510F Custom Binary blocked by FRP , A510F frp lock , A510F frp unlock , A510F otg , A510F google account REMOVE , A510F google account bypass , A510F google account , A510F google lock , A510F Reset FRP , A510F Reset FRP file , A510F Reset FRP , A510F fix otg , مشكل A510F , ارم A510F , هنگ روي ارم A510F , ارور A510F

  دسته: سامسونگ |Samsung

 


فرمت فايل: rar


حجم فايل: 203 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy A5 2016 A510F google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

 بدون نياز به فيلم هاي اموزشي نا كار امد

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

%100 تست شده وبدون مشكل خاموشي
 

در اندرويد 5.1.1 (اندرويد 6 نياز به دانگريد خواهد بود)

 
 

حل مشكل اكانت گوگل A510F frp بدون باكس وخاموشي

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy A5 2016 A510F در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy A5 2016 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل SM-A510Fهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.

 

مشكل SM-A510F 
ارم SM-A510F
هنگ روي ارم SM-A510F
ارور SM-A510F
لوگو SM-A510F
هنگ روي لوگو SM-A510F
بالا نيامدن SM-A510F
قفل SM-A510F 
قفل گوگل SM-A510F 
مشكل قفل گوگل SM-A510F
انلاك SM-A510F
اكانت گوگل SM-A510F 
مشكل اكانت گوگل SM-A510F 
اكانت جيميل SM-A510F
جيميل SM-A510F
حدف جيميل SM-A510F
حذف اكانت جيميل SM-A510F
فايل حل مشكل SM-A510F  frp
Galaxy A5 2016 Custom Binary blocked by FRP Lock
Galaxy A5 2016 Custom Binary blocked by FRP
Galaxy A5 2016 frp lock
Galaxy A5 2016 frp unlock
Galaxy A5 2016 otg
Galaxy A5 2016 google account REMOVE
Galaxy A5 2016 google account bypass
Galaxy A5 2016 google account
Galaxy A5 2016 google lock
Galaxy A5 2016 Reset FRP
Galaxy A5 2016 Reset FRP file
Galaxy A5 2016 Reset FRP
Galaxy A5 2016 fix otg 
مشكل Galaxy A5 2016 
ارم Galaxy A5 2016
هنگ روي ارم Galaxy A5 2016
ارور Galaxy A5 2016
لوگو Galaxy A5 2016
هنگ روي لوگو Galaxy A5 2016
بالا نيامدن Galaxy A5 2016
قفل Galaxy A5 2016 
قفل گوگل Galaxy A5 2016 
مشكل قفل گوگل Galaxy A5 2016
انلاك Galaxy A5 2016
اكانت گوگل Galaxy A5 2016 
مشكل اكانت گوگل Galaxy A5 2016 
اكانت جيميل Galaxy A5 2016
جيميل Galaxy A5 2016
حدف جيميل Galaxy A5 2016
حذف اكانت جيميل Galaxy A5 2016
فايل حل مشكل Galaxy A5 2016  frp
 
 

 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

برچسب: حل مشكل اكانت گوگل A510F frp بدون باكس وخاموشي، A510F Custom Binary blocked by FRP Lock، A510F Custom Binary blocked by FRP، A510F frp lock، A510F frp unlock، A510F otg، A510F google account REMOVE، A510F google account bypass، A510F google account، A510F google lock، A510F Reset FRP، A510F Reset FRP file، A510F fix otg، مشكل A510F، ارم A510F، هنگ روي ارم A510F، ارور A510F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۱۵:۳۵ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

دانلود طرز حل مشكل اكانت گوگل J510H frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل J510H frp بدون باكس وخاموشي , J510H Custom Binary blocked by FRP Lock , J510H Custom Binary blocked by FRP , J510H frp lock , J510H frp unlock , J510H otg , J510H google account REMOVE , J510H google account bypass , J510H google account , J510H google lock , J510H Reset FRP , J510H Reset FRP file , J510H Reset FRP , J510H fix otg , مشكل J510H , ارم J510H , هنگ روي ارم J510H , ارور J510H

  دسته: سامسونگ |Samsung


فرمت فايل: rar


حجم فايل: 199 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy J5 2016 J510H google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

4 روش مختلف و اپديت شده حذف اكانت
 
----------------------------
 
فريب سايت هايي كه اين اموزش رو به قيمت ارزان تر مي فروشند نخوريد
 
اين سايت ها اموزش هاي قبلي ما رو كپي و به قيمت ارزان تر اقدام به فروش كردند
 
كه خوش بختانه روش هاي قبلي ديگر روي اين مدل ها جواب نمي دهد به همين
 
دليل ما روش هاي قبلي رو نسب به مدل هاي جديد اپديت  كرديم و قرار داه ايم
---------------------------------------------

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy J5 2016 J510H در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy J5 2016 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل SM-J510Hهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.
به اين نكته توجه داشته باشيد براي اولين بار 4 روش مختلف جهت حدف  اكانت گوگل اين مدل رو  قرار داديم وپس از پرداخت مبلغ هر 4 روش در دسترس شما خواهد بود
 
SM-J510H Custom Binary blocked by FRP Lock
SM-J510H Custom Binary blocked by FRP
SM-J510H frp lock
SM-J510H frp unlock
SM-J510H otg
SM-J510H google account REMOVE
SM-J510H google account bypass
SM-J510H google account
SM-J510H google lock
SM-J510H Reset FRP
SM-J510H Reset FRP file
SM-J510H Reset FRP
SM-J510H fix otg 
مشكل SM-J510H 
ارم SM-J510H
هنگ روي ارم SM-J510H
ارور SM-J510H
لوگو SM-J510H
هنگ روي لوگو SM-J510H
بالا نيامدن SM-J510H
قفل SM-J510H 
قفل گوگل SM-J510H 
مشكل قفل گوگل SM-J510H
انلاك SM-J510H
اكانت گوگل SM-J510H 
مشكل اكانت گوگل SM-J510H 
اكانت جيميل SM-J510H
جيميل SM-J510H
حدف جيميل SM-J510H
حذف اكانت جيميل SM-J510Hارم Galaxy J5 2016
هنگ روي ارم Galaxy J5 2016
ارور Galaxy J5 2016
لوگو Galaxy J5 2016
هنگ روي لوگو Galaxy J5 2016
بالا نيامدن Galaxy J5 2016
قفل Galaxy J5 2016 
قفل گوگل Galaxy J5 2016 
مشكل قفل گوگل Galaxy J5 2016
انلاك Galaxy J5 2016
اكانت گوگل Galaxy J5 2016 
مشكل اكانت گوگل Galaxy J5 2016 
اكانت جيميل Galaxy J5 2016
جيميل Galaxy J5 2016
حدف جيميل Galaxy J5 2016
حذف اكانت جيميل Galaxy J5 2016
فايل حل مشكل Galaxy J5 2016  frp
 
 

 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

برچسب: حل مشكل اكانت گوگل J510H frp بدون باكس وخاموشي، J510H Custom Binary blocked by FRP Lock، J510H Custom Binary blocked by FRP، J510H frp lock، J510H frp unlock، J510H otg، J510H google account REMOVE، J510H google account bypass، J510H google account، J510H google lock، J510H Reset FRP، J510H Reset FRP file، J510H fix otg، مشكل J510H، ارم J510H، هنگ روي ارم J510H، ارور J510H،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۳:۱۸ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

دانلود جديدترين مطالب اموزش |فايل فلش |رام هاي اندرويدي

 

جديدترين مطالب اموزش |فايل فلش |رام هاي اندرويدي


راه حل مشكل اكانت گوگل J510H frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G920F frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل A700F frp بدون باكس وخاموشي


اموزش حل مشكل اكانت گوگل سامسونگ بدون باكس وخاموشي


اموزش حل مشكل اكانت گوگل A700FD frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل A700H frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل J120F frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل J120H frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل J320F frp بدون باكس وخاموشي

راه حل مشكل اكانت گوگل G925P frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G920A frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G610Y بدون باكس و خاموشي


راه حل مشكل شارژ كاذب G7102(تست شده)


اموزش حل مشكل اكانت گوگل G928C frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل J320H frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل N915A frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G920T frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G900V frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G925A frp بدون باكس وخاموشي

راه حل مشكل اكانت گوگل J710FN frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل C5000 بدون باكس و خاموشي


جديدترين مطالب اموزش |فايل فلش |رام هاي اندرويدي


راه حل مشكل اكانت گوگل G570F بدون باكس و خاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل J200G/DD frp بدون باكس وخاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G570FD بدون نياز به باكس و خاموشي


شيوه ي حل مشكل اكانت گوگل J105F frp بدون باكس وخاموشي


اموزش فايل فلش فارسي N900v (رام N900v)اندرويد 5.0.1


راه حل مشكل اكانت گوگل G610F بدون باكس و خاموشي


راه حل مشكل اكانت گوگل G920A frp بدون باكس وخاموشي


برچسب: دانلود جديدترين مطالب اموزش |فايل فلش |رام هاي اندرويدي، حل مشكل اكانت گوگل J510H frp بدون باكس وخاموشي، J510H Custom Binary blocked by FRP Lock، J510H Custom Binary blocked by FRP، J510H frp lock، J510H frp unlock، J510H otg، J510H google account REMOVE، J510H google account bypass، J510H google account، J510H google lock، J510H Reset FRP، J510H Reset FRP file، J510H fix otg، مشكل J510H، ارم J510H، حل مشكل اكانت گوگل G920F frp بدون باكس وخاموشي، G920F Custom Binary blocked by FRP Lock، G920F Custom Binary blocked by FRP، G920F frp lock، G920F frp unlock، G920F otg، G920F google account REMOVE، G920F google account bypass، G920F google account، G920F google lock، G920F Reset FRP، G920F Reset FRP file، G920F fix otg، مشكل G920F، ارم G920F، هنگ روي ارم G920F، ارور G920F، حل مشكل اكانت گوگل A700F frp بدون باكس وخاموشي، A700F Custom Binary blocked by FRP Lock، A700F Custom Binary blocked by FRP، A700F frp lock، A700F frp unlock، A700F otg، A700F google account REMOVE، A700F google account bypass، A700F google account، A700F google lock، A700F Reset FRP، A700F Reset FRP file، A700F fix otg، مشكل A700F، ارم A700F، هنگ روي ارم A700F، ارور، حل مشكل اكانت گوگل A700H frp بدون باكس وخاموشي، A700H Custom Binary blocked by FRP Lock، A700H Custom Binary blocked by FRP، A700H frp lock، A700H frp unlock، A700H otg، A700H google account REMOVE، A700H google account bypass، A700H google account، A700H google lock، A700H Reset FRP، A700H Reset FRP file، A700H fix otg، مشكل A700H، ارم A700H، هنگ روي ارم A700H، حل مشكل اكانت گوگل A700FD frp بدون باكس وخاموشي، A700FD Custom Binary blocked by FRP Lock، A700FD Custom Binary blocked by FRP، A700FD frp lock، A700FD frp unlock، A700FD otg، A700FD google account REMOVE، A700FD google account bypass، A700FD google account، A700FD google lock، A700FD Reset FRP، A700FD Reset FRP file، A700FD fix otg، مشكل A700FD، ارم A700FD، حل مشكل اكانت گوگل J105H frp بدون باكس وخاموشي، J105H Custom Binary blocked by FRP Lock، J105H Custom Binary blocked by FRP، J105H frp lock، J105H frp unlock، J105H otg، J105H google account REMOVE، J105H google account bypass، J105H google account، J105H google lock، J105H Reset FRP، J105H Reset FRP file، J105H fix otg، قفل J105H، قفل گوگل J105H، حل مشكل اكانت گوگل J105F frp بدون باكس وخاموشي، J105F Custom Binary blocked by FRP Lock، J105F Custom Binary blocked by FRP، J105F frp lock، J105F frp unlock، J105F otg، J105F google account REMOVE، J105F google account bypass، J105F google account، J105F google lock، J105F Reset FRP، J105F Reset FRP file، J105F fix otg، قفل J105F، قفل گوگل J105F، حل مشكل اكانت گوگل J105B frp بدون باكس وخاموشي، J105B Custom Binary blocked by FRP Lock، J105B Custom Binary blocked by FRP، J105B frp lock، J105B frp unlock، J105B otg، J105B google account REMOVE، J105B google account bypass، J105B google account، J105B google lock، J105B Reset FRP، J105B Reset FRP file، J105B fix otg، قفل J105B، قفل گوگل J105B، حل مشكل اكانت گوگل A5100 frp بدون باكس وخاموشي، A5100Custom Binary blocked by FRP Lock، A5100Custom Binary blocked by FRP، A5100frp lock، A5100 frp unlock، A5100 otg، A5100 google account REMOVE، A5100 google account bypass، A5100 google account، A5100 google lock، A5100 Reset FRP، A5100 Reset FRP file، A5100 fix otg، مشكل A5100، هنگ روي ارم A5100، هنگ روي لوگو A5100 مشكل قفل گوگل J105B مشكل قفل گوگل J105F مشكل قفل گوگل J105H هنگ روي ارم A700F ارور A700H، هنگ روي ارم J510H،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۷:۲۵ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

طرز حل مشكل اكانت گوگل J500F/DS frp بدون باكس وخاموشي

كلمات كليدي : حل مشكل اكانت گوگل J500F/DS frp بدون باكس وخاموشي , J500F Custom Binary blocked by FRP Lock , J500F Custom Binary blocked by FRP , J500F frp lock , J500F frp unlock , J500F otg , J500F google account REMOVE , J500F google account bypass , J500F google account , J500F google lock , J500F Reset FRP , J500F Reset FRP file , J500F Reset FRP , J500F fix otg , ارم J500F , هنگ روي ارم J500F , ارور J500F , لوگو J500F

 

دسته: سامسونگ |Samsung


فرمت فايل: rar


حجم فايل: 197 كيلوبايت


تعداد صفحات فايل: 1

  • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

Samsung Galaxy J5  J500F google account bypass 

حل مشكل هنگ روي ارم و ارور Custom Binary blocked by FRP Lock

حل مشكل اكانت گوگل  FRP بعد ريست و فلش 

 بدون نياز به فيلم هاي اموزشي نا كار امد

بدون نياز به باكس وساپورت نكردن OTG

%100 تست شده وبدون مشكل خاموشي
 

در اندرويد 5.1.1 (اندرويد 6 نياز به دانگريد خواهد بود)

 
 

حل مشكل اكانت گوگل J500F/DS frp بدون باكس وخاموشي

اين مدل يعني ساموسنگ Galaxy J5 J500F در بعضي مواقع بعد از ارايت رام و يا ريكاوري روي ارم مي ماند و با ارورCustom Binary blocked by FRP Lock مواجه مي شويد. ويا بعد از فلش و ريست كردن روي اكانت گوگل گير ميكند و با باكس هاي نظير Z3X  و BST ريست Frp نمي شود و ارورمي دهد و متاسفانه otg رو هم ساپورت نميكند. بنابرين اموز حل تمامي اين مشكلات در سايت قرار گرفت.دقت كنيد Galaxy J5 چندين مدل دارد كه اين اموزش مخصوص مدل SM-J500Fهست و روي مدل هاي ديگر به هيچ وجه تست نشود.
SM-J500F Custom Binary blocked by FRP Lock
SM-J500F Custom Binary blocked by FRP
SM-J500F frp lock
ارم SM-J500F
هنگ روي ارم SM-J500F
ارور SM-J500F
لوگو SM-J500F
هنگ روي لوگو SM-J500F
بالا نيامدن SM-J500F
قفل SM-J500F 
قفل گوگل SM-J500F 
مشكل قفل گوگل SM-J500F
انلاك SM-J500F
اكانت گوگل SM-J500F 
مشكل اكانت گوگل SM-J500F 
اكانت جيميل SM-J500F
جيميل SM-J500F
حدف جيميل SM-J500F
حذف اكانت جيميل SM-J500F
فايل حل مشكل SM-J500F  frp
J500F/DS Custom Binary blocked by FRP Lock
J500F/DS Custom Binary blocked by FRP
J500F/DS frp lock
J500F/DS frp unlock
J500F/DS otg
J500F/DS google account REMOVE
J500F/DS google account bypass
J500F/DS google account
J500F/DS google lock
J500F/DS Reset FRP
J500F/DS Reset FRP file
J500F/DS Reset FRP
J500F/DS fix otg 
مشكل J500F/DS 
ارم J500F/DS
هنگ روي ارم J500F/DS
ارور J500F/DS
لوگو J500F/DS
هنگ روي لوگو J500F/DS
بالا نيامدن J500F/DS
قفل J500F/DS 
قفل گوگل J500F/DS 
مشكل قفل گوگل J500F/DS
انلاك J500F/DS
اكانت گوگل J500F/DS 
مشكل اكانت گوگل J500F/DS 
اكانت جيميل J500F/DS
جيميل J500F/DS
حدف جيميل J500F/DS
حذف اكانت جيميل J500F/DS
فايل حل مشكل J500F/DS  frp
 

پرداخت و دانلود

 


بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .
برچسب: حل مشكل اكانت گوگل J500F/DS frp بدون باكس وخاموشي، J500F Custom Binary blocked by FRP Lock، J500F Custom Binary blocked by FRP، J500F frp lock، J500F frp unlock، J500F otg، J500F google account REMOVE، J500F google account bypass، J500F google account، J500F google lock، J500F Reset FRP، J500F Reset FRP file، J500F fix otg، ارم J500F، هنگ روي ارم J500F، ارور J500F، لوگو J500F،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۹:۰۵ توسط:رضا داوودي موضوع: سامسونگ |Samsung

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام